دپوی آخر سال موزاییکهای پلیمری رابین کفپوش

:
:
:

در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ میزان دپوی محصولات موزاییک پلیمری با متراژ مشخص شده، به شرح ذیل است. در صورت تمایل به خرید با قیمت امسال، می توانید با ما تماس گرفته و ثبت سفارش خود را انجام دهید.

۲۸۰ متر

موزاییک پلیمری
طرح مالون سفید

در ابعاد ۴۰ در ۶۰ سانتیمتر

ثبت سفارش
تمام شد

موزاییک پلیمری
طرح مالون مشکی

در ابعاد ۴۰ در ۶۰ سانتیمتر

موجود نمی‌باشد
۲۰۰ متر

موزاییک پلیمری
طرح مالون ابروباد مشکی

در ابعاد ۴۰ در ۶۰ سانتیمتر

ثبت سفارش
موزاییک پلیمری مدل مالون سفید
۱۶۰ متر

موزاییک پلیمری
طرح مالون سفید

در ابعاد ۶۰ در ۶۰ سانتیمتر

ثبت سفارش
تمام شد

موزاییک پلیمری
طرح مالون سفید

در ابعاد ۴۰ در ۴۰ سانتیمتر

موجود نمی‌باشد
تمام شد

موزاییک پلیمری
طرح نرده نارون سفید

۵۵ در ۸۵ سانتیمتر

موجود نمی‌باشد
۸۰ متر

موزاییک پلیمری
طرح باران سفید

در ابعاد ۵۰ در ۵۰ سانتیمتر

ثبت سفارش
تمام شد

موزاییک پلیمری
طرح باران ابروباد نسکافه‌ای

در ابعاد ۵۰ در ۵۰ سانتیمتر

موجود نمی‌باشد
۶۰ متر

موزاییک پلیمری
طرح باران طوسی

در ابعاد ۵۰ در ۵۰ سانتیمتر

ثبت سفارش
تمام شد

موزاییک پلیمری
طرح پارسه سفید

در ابعاد ۴۰ در ۶۰ سانتیمتر

موجود نمی‌باشد
۲۵۰ متر

موزاییک پلیمری
طرح پارسه مشکی

در ابعاد ۴۰ در ۶۰ سانتیمتر

ثبت سفارش
۴۲۰ متر

موزاییک پلیمری
طرح پارسه ابروباد نسکافه‌ای

در ابعاد ۴۰ در ۶۰ سانتیمتر

ثبت سفارش
۱۲۰ متر

موزاییک پلیمری
طرح پارسه ابروباد مشکی

در ابعاد ۴۰ در ۶۰ سانتیمتر

ثبت سفارش
تمام شد

موزاییک پلیمری
طرح طنابی سفید

در ابعاد ۴۰ در ۴۰ سانتیمتر

موجود نمی‌باشد
تمام شد

موزاییک پلیمری
طرح طنابی ابروباد نسکافه‌ای

در ابعاد ۴۰ در ۴۰ سانتیمتر

موجود نمی‌باشد
اسکرول به بالا